آرمان

ما در سیمان ارومیه به چشم اندازی سبز و روشن می نگریم که در آن با ارائه کیفیتی برتر و برجسته در عرضه محصولات متنوع و رویکردی شاخص و شایسته در هواداری از محیط زیست، همراه با مجموعه ای از مشتریان مشتاق – کارکنان کاردان و ذینفعان پشتیبان، ارکان موفقیت پایدار سازمانی را استوار ساخته و به عنوان سازمان سرآمد در صنعت سیمان کشور نام آور و مفتخریم.

 

اصول ارزشی سازمان

در راستای نیل به آرمان تعیین شده و تحقق مأموریت، راهبردها، خط مشی و اهداف مصوب، اصول ارزشی سیمان ارومیه به شرح زیر اعلام می گردد:
    توکل به هدایت و رحمت الهی مبتنی بر اخلاص مومنانه
   مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری در ایفای وظایف سازمانی
    همکاری و هم افزایی در انتقال دانش و تجربه
   سازگاری با تغییرات در راستای سرآمدی سازمان

   تعهد به کرامت مشتری، سلامت محیط زیست و حرمت کلیه ذینفعان سازمان

�? �� ��