مشخصات فیزیکی و شیمیایی

انواع محصولات (نوع بسته بندي،مشخصات فيزيکي وشيميايي)
در حال حاضر کارخانه چهار نوع محصول اصلي شامل سيمان  425-1 ، سیمان تیپ 2 ، سيمان پرتلند-پوزولاني و سیمان PLC توليد مي نمايد و سيمان پرتلند-پوزولاني ويژه نيز برحسب در خواست مشتري توليد مي شود.
بسته بندي بصورت فله و يا پاکتي در وزن 50 کيلوگرم صورت مي گيرد.


آنالیز شیمیایی و مشخصات فیزیکی انواع سیمان تولیدی کارخانه سیمان ارومیه

 

1. SPECIFICATION OF ORDINARY PORTLAND CEMENT CEM I 42.5 R

Chemical Specification

Test Parameters

Unit

Test Result

Ordinary Portland Cement

EN 197-1 Standard Requirements

SiO

%

20.67

AlO

%

4.89

FeO

%

3.09

CaO

%

63.56

MgO

%

1.70

Max 5%

SO

%

2.54

Max 3.5%

KO

%

1.11

NaO

%

0.23

Loss On ignition

%

2.08

Max 3.5%

Free Lime

%

1.25

Insoluble Material

%

0.44

Max 0.1%

LSF

%

0.97

Max 5%

C3S

%

56.80

C2S

%

16.44

C3A

%

7.73

C4AF

%

9.42

Physical Specification

2 Days Compressive Strength(Mpa)

32.5

Min 20

3 Days Compressive Strength(Mpa)

40.4

-

7 Days Compressive Strength(Mpa)

45

-

28 Days Compressive Strength(Mpa)

55

Min 42.5 - Max 62.5

Blaine (cm²/gr)

3636

-

Residue on 45 mic.sieve(%)

3.5

-

Initial Setting Time (Min)

115

Min 45

Final Setting Time (Min)

165

Max 360

Autoclave Expantion (%)

0.05

-

Soundness(Le Chatelier (mm)

0.5

Max 10

 

SPECIFICATION OF CEMENT TYPE 2   .2

Chemical Specification

Test Parameters

Unit

Test Result

Ordinary Portland Cement

EN 197-1 Standard Requirements

SiO

%

20.67

AlO

%

4.89

FeO

%

3.09

CaO

%

63.56

MgO

%

1.70

Max 5%

SO

%

2.54

Max 3.5%

KO

%

1.11

NaO

%

0.23

Loss On ignition

%

2.08

Max 3.5%

Free Lime

%

1.25

Insoluble Material

%

0.44

Max 0.1%

LSF

%

0.97

Max 5%

C3S

%

56.80

C2S

%

16.44

C3A

%

7.73

C4AF

%

9.42

Physical Specification

2 Days Compressive Strength(Mpa)

32.5

Min 20

3 Days Compressive Strength(Mpa)

40.4

-

7 Days Compressive Strength(Mpa)

45

-

28 Days Compressive Strength(Mpa)

55

Min 42.5 - Max 62.5

Blaine (cm²/gr)

3636

-

Residue on 45 mic.sieve(%)

3.5

-

Initial Setting Time (Min)

115

Min 45

Final Setting Time (Min)

165

Max 360

Autoclave Expantion (%)

0.05

-

Soundness(Le Chatelier (mm)

0.5

Max 10

 

SPECIFICATION OF PORTLAND LIMESTONE CEMENT PLC  (CEM II/A-LL 42.5R) .3

Chemical Specification

Test Parameters

Unit

Test Result

Acceptance Limits

(According to EN 197-1,2011)

SiO

%

19.88

AlO

%

4.84

FeO

%

2.79

CaO

%

62.37

MgO

%

1.58

SO

%

2.46

Max 4.0%

KO

%

1.13

NaO

%

0.18

Loss On ignition

%

5.95

-

Free Lime

%

1.24

Insoluble Material

%

0.42

Cl

%

0.02

Max 0.1%

Total Organic Carbon on Limestone

%

0.03

Max 0.20%

LSF

%

-

C3S

%

-

C2S

%

-

C3A

%

-

C4AF

%

-

Physical Specification

2 Days Compressive Strength

MPa

26.5

Min 20.0

7 Days Compressive Strength

MPa

40.5

-

28 Days Compressive Strength

MPa

49.4

42.5,62.5

Blaine

Cm2/g

4300

-

Residue on sieve 45µ

%

12.0

-

Residue on sieve 90µ

%

1.0

-

Initial Setting Time

Min

150

Min 60

Final Setting Time

hour

2:55

Max 10

Le- Chetelier Expansion

mm

0.6

Max 10

Autoclave Expansion

%

0.05

Max 0.8

 

4. IQS 5:1984 SPECIFICATION OF Pozzolana CEMENT CONSUMER LAW

Chemical Specification

Test Parameters

Unit

Test Result

Pozzolana

Acceptance Limits

(IRAQ Standard No IQS 5 : 1984)

SiO

%
27.21

AlO

%
4.97

FeO

%
2.63

CaO

%
57.03

MgO

%
1.61
Max 5%

SO

%
2.36
Max 2.8%

KO

%
0.66

NaO

%
0.22

Loss On ignition

%
3.14
Max 4%

Free Lime

%
0.84

Physical Specification

2 Days Compressive Strength

kg/cm²

185

-

3 Days Compressive Strength

kg/cm²

240

Min 100

7 Days Compressive Strength

kg/cm²

315

Min 175

28 Days Compressive Strength

kg/cm²

441

Min 315

Blaine

cm²/gr

3861

Min 3000

Initial Setting Time

Min

100

Min 60

Final Setting Time

hour

-


Le- Chatelier Expantion

mm

-


Autoclave Expantion (%)

%

0.07

Max 0.5

 

 

 

عضویت در خبرنامه

آماربازدید


بازدیدهای امروز:342
بازدیدهای دیروز:310
بازدیدهای این ماه:4746
مجموع بازدیدها:369961
حداکثر بازدیدهای ماهانه:42502
صفحاتی که این ماه بازدید شده:107440

تماس با ما

آدرس: ارومیه، کیلومتر 35 جاده ارومیه، مهاباد،

تلفن :32238082-32515303-044
فکس:32238083-32227054-044

www.urmiacement.com - copyright © 2018 | All rights reserved.