• کارخانه سیمان ارومیه حامی محیط زیست

  حمایت و احترام به طبیعت

  یکی از مهم ترین دغدغه های شرکت سیمان ارومیه حمایت و احترام به طبیعت است و در این خصوص تلاش های جدی صورت میگردد.
  (اهتمام در کیفیت , احترام به طبیعت)
 • حمایت از کالای ایرانی
 • معدن کارخانه سیمان
 • نمای دور از کارخانه سیمان ارومیه

  نمای کارخانه سیمان ارومیه

  کارخانه سیمان ارومیه از نمای دور با محیط زیستی شاداب
  (احترام به طبیعت)
 • کارخانه سیمان ارومیه
آگهی مناقصه عمومی شماره 17/ الف/1403 آگهی مناقصه عمومی شماره 17/ الف/1403

آگهی مناقصه عمومی شماره 17/ الف/1403

این شرکت در نظر دارد ارائه خدمات رستوران شامل : تهیه و تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را در دو نوبت نهار و شام در محل کارخانه سیمان ارومیه از طریق مناقصه عمومی... جزئیات بیشتر ...
آگهی مناقصه عمومی شماره 17/ الف/1403 آگهی مناقصه عمومی شماره 17/ الف/1403

آگهی مناقصه عمومی شماره 17/ الف/1403

این شرکت در نظر دارد ارائه خدمات رستوران شامل : تهیه و تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را در دو نوبت نهار و شام در محل کارخانه سیمان ارومیه از طریق مناقصه عمومی... جزئیات بیشتر ...

معرفی محصولات

 

 

 

 

 

 

 

 

آرمان و چشم انداز

ما در سیمان ارومیه به چشم اندازی سبز و روشن می نگریم که در آن با ارائه کیفیتی برتر و برجسته در عرضه محصولات متنوع و رویکردی شاخص و شایسته در هواداری از محیط زیست، همراه با مجموعه ای از مشتریان مشتاق کارکنان کاردان و ذینفعان پشتیبان، ارکان موفقیت پایدار سازمانی را استوار ساخته و به عنوان سازمان سرآمد در صنعت سیمان کشور نام آور و مفتخریم.

 

جزئیات بیشتر ...

�? �� ��