سلامت کارکنان

توضیح در خصوص سلامت کارکنان در شرکت سیمان ارومیه 

 

با شروع عملیات ساختمانی و احداث کارخانه سیمان ارومیه و احد بهداری یا خانه بهداشت با جذب 3 نفر بهداشتیار مجرب شروع به کار نمود. که به مرور زمان مجهز به لوازم درمانی و اورژانسی و  احیاء بیماران بد حال گردید.بطور یکه از سال 1374 با استخدام یک نفر پزشک عمومی که در یک نوبت کاری و از ساعت7 صبح لغایت 15 مشغول بکار می باشد کلیه امور درمانی کارکنان تحت نظر قرار گرفته شده – شرکت بمنظور سلامت کارکنان خود سالانه و بطور مرتب با اعزام پرسنل به مرکز طب استان و معاینه تخصصی توسط پزشک متخصص طب کار کلیه افراد از لحاظ ریوی، شنوایی و بینایی و عمومی مورد معاینه قرار گرفته و در صورت نیاز به درمان و ویزیت به پزشکان متخصص معرفی می گردند. که کلیه هزینه های صورت گرفته بعهده شرکت بوده و پرداخت می گردد.
با توجه به موارد فوق و اهمیت سلامتی هر یک از پرسنل شرکت سیمان ارومیه و تلاش واحد خانه بهداشت همواره آمارهای پزشکی و درمانی روبه بهبود بوده و شاخص های در نظر گرفته شده صعودی دارند.
ضریب تحقق توصیه های پزشک متخصص طب کار و سایر متخصصین در سال 1388 نسبت به 1387 سیر عمودی داشته و از 81 درصد به 89 درصد رسیده است .
ضریب کاهش وزن پرسنل دارای اضافه وزن با ویزیت پزشکان متخصص تغذیه در سال 1388 نسبت به 1387 سیر نزولی خوبی داشته و از 32 در صد به 22 درصد کاهش یافته است.
با میزان کارکنانی که در طی آزمایشات خون صورت گرفته در مرکز بهداشت دارای کلسترول و تری گلسیریدبا توصیه پزشکان متخصص از 43 درصد به 31 درصد کاهش یافته است.
میزان بهبود پرسنلی که مشکلات ریوی داشته و طی معرفی پزشکان متخصص ریه با استفاده از عکس های رادیولوژی تحت درمان قرارداشته اند از 9/28 به 5/18 درصد کاهش یافته است . درصد در این مدت میزان مشاوره بهداشتی کارکنان یا پزشک و خانه بهداشت در طی سالهای گذشته سیر صعودی داشته و به 95 درصد رسیده است. 

 

�? �� ��