ساختار سهامداران

با توجه به معاملات روزانه سهام شرکت، ترکیب وساختار سهامداران شرکت ثابت نبوده و در حال تغییر می باشد.

صورت اسامي سهام داران عمده در تاريخ 1397/06/10  ( آخرین بروز سازی اطلاعات این بخش ) بشرح ذیل بوده است .

 

لینک لحظه ای سهام داران در سایت بورس

 

سهامدار/دارنده

سهم

درصد

تغییر

شركت سرمايه گذاري سيمان تامين-سهامي عام-

436 M

62.230

0

شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص-

49 M

6.930

0

شركت سيمان فارس وخوزستان-سهامي عام-

21 M

3.060

0

شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام-

20 M

2.890

0

صندوق سرمايه گذاري مشترك بورسيران

20 M

2.790

0

شركت سيمان سپاهان-سهامي عام-

14 M

2.050

0

شخص حقيقي

10 M

1.390

0

صندوق سرمايه گذاري آواي ثروت كيان

9 M

1.340

0

شركت سيمان داراب-سهامي عام-

9 M

1.290

0

شركت سيمان بهبهان-سهامي عام-

8 M

1.080

0

 

 

�? �� ��