بازخورد مشتریان

شركت سيمان ارومیه در مسير مشتری‌مداری و صيانت از حقوق مشتريان و توجه به خواسته‌ها و نيازهای آنان ، اهتمام ویژه مبذول می دارد.
لطفا با اختصاص بخش اندكي از وقت گرانبهاي خود و تكميل پرسشنامه نظرات مشتريان ياریگر ما درارائه‌ هرچه بهتر خدمات باشيد.ضمنا در صورت هرگونه نارضايتي و شكايت از عملكرد شركت سيمان ارومیه ، خواهشمند است فرم شكايت مشتريان را تكميل وارسال فرماييد تا مورد رسيدگي قرار گرفته ضمن انجام اقدامات اصلاحي ، پاسخ لازم نيز در اسرع وقت به شما مشتري عزيز ارسال گردد.

 

 

پرسشنامه نظرات مشتريان (مصرف کنندگان)

فرم شكايت مشتريان

پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان 

رضایت جامعه از شرکت سیمان ارومیه

رضایت جامعه از شرکت سیمان ارومیه (فرم شماره 1)  

رضایت جامعه از شرکت سیمان ارومیه (فرم شماره 2)     

رضایت کارکنان از شرکت سیمان ارومیه

�? �� ��