تیم مدیریتی

شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 عضو می باشد. اعضاء هیات مدیره کنونی شرکت بشرح زیر می باشند. جهت اطلاع بیشتر از ساختار سازمانی شرکت به بخش مربوطه مراجعه فرمایید.

اسامی و مشخصات اعضاء هیات مدیره و تیم مدیریتی شرکت بشرح زیر می باشد.

 

هيات مديره کارخانه:

  نام و نام خانوادگی سمت تاریخ تولد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی خلاصه رزومه
کورش ظفری

نایب رئیس هیئت مدیره و

مدیر عامل

موظف

1349 فوق لیسانس

مهندسی

مکانیک

قائم مقام مدیر عامل شرکت صنایع سیمان دشتستان- مدیر کارخانه شرکت صنایع سیمان دشتستان- مدیر مکانیک کارخانه سیمان هرمزگان - مدیر فنی و ناظر نصب تجهیزات مکانیکی سیمان سفید ارومیه - مشاور مدیر عامل شرکت سیمان عمران آریا - عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دشتستان توسعه رامون-عضو هیات مدیره شرکت توانگر پیشتاز صنعت - عضو هیات مدیره شرکت اروم اسکان - کارشناس رسمی دادگستری در گروه صنعت

  یعقوب مکتومی

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

1366

فوق

لیسانس

مدیریت مالی  
زین العابدین تمایل عضو هیئت مدیره

موظف

1339 لیسانس مدیریت دولتی
کمیته انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد ، مدیرکل تعاون، مشاور و رئیس بازرسی شهرداری
  یوسف رحمتی پور

رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

1365 فوق لیسانس حسابداری رزومه

 

مدیران اجرایی کارخانه:

 • مدير عامل :
 • کورش ظفری
 • پست الكترونيكي : k.zafari@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32244674-044
 • شماره تلفن داخلی : 366

 

 • مدیر کارخانه:
 • بهرام ایلخانی
 • پست الكترونيكي : b.ilkhani@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515329 -044
 • شماره تلفن داخلی : 457

 

 • مدير امور مالی:
 • زهرا درویش کلیسا
 • پست الكترونيكي : z.darvish@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515402 -044
 • شماره تلفن داخلی : 754

 

 • مدير امور اداری:
 • صالح محمد زاده
 • پست الكترونيكي : s.mohamadzadeh@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515298 -044
 • شماره تلفن داخلی : 511

 

 • مدير مکانیک:
 • احسان احمدی
 • پست الكترونيكي : a.ahmadi@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515395 -044
 • شماره تلفن داخلی : 436

 

 • مدیر برق و الکترونیک:
 • حسین جوادی
 • پست الكترونيكي : h.javadi@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515325 -044
 • شماره تلفن داخلی : 416

 

 • مدير توليد:
 • مرتضی نوذری
 • پست الكترونيكي : m.nozari@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515315 -044
 • شماره تلفن داخلی : 285

 

 • مدیر حسابرسی داخلی:
 • امیر داستانی
 • پست الكترونيكي : a.dastani@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515406 -044
 • شماره تلفن داخلی : 769

 

 • مدير دفتر فنی:
 • مهدی محمدی
 • پست الكترونيكي : m.mohamadi@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515386 -044
 • شماره تلفن داخلی : 480

 

 • مدیر معادن:
 • حسین افرا
 • پست الكترونيكي : hafra@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515391 -044
 • شماره تلفن داخلی : 217

 

 

 • مدیر فروش و بازاریابی:
 • آزاد خلیلی
 • پست الكترونيكي : a.khalili@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515312 -044
 • شماره تلفن داخلی : 783

 

 

 • مدیر فن آوری اطلاعات (IT):
 • اصغر تایوغ
 • پست الكترونيكي : a.tayough@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515411 -044
 • شماره تلفن داخلی : 758

 

 • مدیر كيفيت و پژوهش:
 • مهدی شبستانی
 • پست الكترونيكي : m.shabstani@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515310 -044
 • شماره تلفن داخلی : 214

 

 • مدیر خرید داخلی:
 • فرزاد شمس
 • پست الكترونيكي :
 • buymanager@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515332 -044

 

 • مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی:
 • سیامک جعفری جاوید
 • پست الكترونيكي :
 • sjafari@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515314 -044
�? �� ��