موقعیت جغرافیایی

کارخانه سیمان ارومیه به مختصات جغرافیایی به "طول جغرافیایی 45 درجه و 5 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 37 درجه و 32 دقیقه شمالی " وارتفاع متوسط حدود 1300 متر از سطح دریا قرار دارد.  این کارخانه در جنوب شرقی ارومیه واقع در کیلومتر 35 جاده ارومیه - مهاباد قرار دارد.

 

آدرس کارخانه :

ارومیه ،
كيلومتر 35 جاده ارومیه – مهاباد ،
صندوق پستي 813- 57135 ، 
شركت سهامي عام كارخانجات سيمان ارومیه.
کدپستی: 5734148111
تلفن :  5- 32515303 044
دورنگار:   32515403 044
پست الكترونيكی: Info@urmiacement.com

 

 

آدرس دفتر مرکزی :

تهران ،
خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست) کوچه 6 پلاک 5، کد پستی 1514643611
صندوق پستی 1838- 18815 ، 
شركت سهامی عام كارخانجات سيمان ارومیه.
تلفن :9-88748955 -021

دورنگار: 88730589-021
پست الكترونيكی: Info@urmiacement.com

 

 

 

آدرس کارخانه روی نقشه :

 

 

�? �� ��