آگـهی مزایده شماره 1/الف /1400

 آگـهی مزایده شماره 1/الف /1400

این شرکت درنظردارد خودروهای مشروحه درجدول ذیل راازطریق برگزاری مزایده عمومی بفروش برساند

ردیف

نوع

تعداد- دستگاه

سیستم

تیپ

شماره پلاک

مدل

رنگ

1

سواری

1

پژو

405 جی .ال .ایکس. 1800

319د67 ایران 17

1388

نقره ای - متالیک

2

سواری

1

زانتیا

SX

928ط69 ایران22

1385

نقره ای - متالیک

 

 

از متقاضیان شرکت درمزایده دعوت میگردد که ازتاریخ نشر آگهی تامورخه 08/03/1400 برای دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده به یکی از دو نشانی ذیل و یا وبسایت شرکت سیمان ارومیه به نشانی (www.urmiacement.com)مراجعه واز اقلام موردمزایده درکارخانه سیمان ارومیه از ساعت 8 الی 14به غیرازایام تعطیل بازدید نمایند.

    ارومیه کیلومتر35 جاده ارومیه مهاباد کارخانه سیمان ارومیه امورقراردادها(شماره تماس:32515398-044)

    تهران میدان آرژانتین- خیابان وزراء- کوچه17 پلاک 21-طبقه دوم دفترشرکت سیمان ارومیه

                                 

                                                               شرکت سهامی عام سیمان ارومیه

3921 بازدید / نویسنده : مدیر انفورماتیک / رتبه بندی این مطلب:
2/8

فایل ها برای دانلود

�? �� ��