آگهی مناقصه عمومی شماره 23/ الف/1402 (مرحله دوم)

این شرکت در نظر دارد انواع بست سوپر اسکروی (SS80 و SS63) مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از کلیه شرکت های ذیصلاح در این زمینه  دعوت میشود از تاریخ درج آگهی تا مورخه  1402/04/24  جهت دریافت فایل اسناد به سایت سیمان ارومیه www.urmiacement.com  و یا برای دریافت برگ شرایط به دونشانی ذیل مراجعه نمایند:

ارومیه : کیلومتر35 جاده ارومیه – مهاباد  - کارخانه سیمان ارومیه – امورقراردادها (شماره تماس 04432515393 )

                     شرکت سهامی عام سیمان ارومیه

834 بازدید / نویسنده : مدیر انفورماتیک / رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

فایل ها برای دانلود

�? �� ��