آگهی مناقصه عمومی شماره 25/ الف/1403

شرکت  سیمان ارومیه در نظر دارد  دو نوع لباس کار 2 تکه مورد نیاز خود را در مجموع به تعداد 880 دست از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه تامین کنندگان ذیصلاح در این زمینه دعوت میشود از تاریخ درج آگهی تا مورخه  1403/04/17  جهت دریافت فایل اسناد به سایت سیمان ارومیه www.urmiacement.com و یا برای دریافت برگ شرایط به دونشانی ذیل مراجعه نمایند.

ارومیه :  کیلومتر35 جاده ارومیه – مهاباد  - کارخانه سیمان ارومیه – امورقراردادها (شماره تماس 04432515393 )

تهران : تهران-خیابان مطهری-خیابان سلیمان خاطر-نبش کوچه گروس پلاک 115-ساختمان سیمان خزر (دفتر شرکت سیمان ارومیه)

شرکت سهامی عام سیمان ارومیه

114 بازدید / نویسنده : مدیر انفورماتیک / رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

فایل ها برای دانلود

�? �� ��