آگهی مناقصه عمومی شماره 7/ الف/1403 آگهی مناقصه عمومی  شماره 7/ الف/1403

آگهی مناقصه عمومی شماره 7/ الف/1403

این شرکت در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام خدمات بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی و فضای سبز را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید.

جزئیات بیشتر ...
آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1403 آگهی مناقصه عمومی  شماره   4/ الف/1403

آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/1403

شرکت سیمان ارومیه درنظر دارد یک دستگاه آسانسور(بالابر) کارگاهی به ارتفاع 70 متر از نوع چرخ دنده ای مورد نیاز خود جهت استفاده در سیلو های سیمان را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. جزئیات بیشتر ...
12345678910انتها
�? �� ��