آگهی مناقصه عمومی شماره 35/ الف/1402 آگهی مناقصه عمومی  شماره 35/ الف/1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 35/ الف/1402

   این شرکت در نظر دارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری وانتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج، بارگیر ی و حمل  100 هزارتن سنگ گچ از معدن قهرمانلو  و تحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری... جزئیات بیشتر ...
اولین3456789101112انتها
�? �� ��