آگهی مناقصه عمومی شماره 13/ الف/1403

شرکت  سیمان ارومیه در نظر Retrofit دو دستگاه کلید قدرت را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران ذیصلاح در این زمینه دعوت میشود از تاریخ درج آگهی تا مورخه  1403/02/29  جهت دریافت فایل اسنادبه سایت سیمان ارومیه www.urmiacement.com ویا برای دریافت برگ شرایط به دونشانی ذیل مراجعه نمایند.

ارومیه :  کیلومتر35 جاده ارومیه – مهاباد  - کارخانه سیمان ارومیه – امورقراردادها (شماره تماس 04432515393 )

تهران : تهران-خیابان مطهری-خیابان سلیمان خاطر-نبش کوچه گروس پلاک 115-ساختمان سیمان خزر (دفتر شرکت سیمان ارومیه)

 شرکت سهامی عام سیمان ارومیه

50 بازدید / نویسنده : مدیر انفورماتیک / رتبه بندی این مطلب:
4/0

فایل ها برای دانلود

�? �� ��