آگهی مناقصه عمومی شماره 22/ الف/1403

این شرکت  در نظر دارد ایاب ذهاب پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران محترم دعوت میشود از تاریخ درج آگهی تا مورخه  1403/04/14 جهت دریافت فایل اسناد به سایت سیمان ارومیه  www.urmiacement.com و یا برای دریافت برگ شرایط به دونشانی ذیل مراجعه نمایند.

 

ارومیه :  کیلومتر35 جاده ارومیه – مهاباد  - کارخانه سیمان ارومیه – امورقراردادها (شماره تماس 32515393-044)

تهران :خیابان مطهری،خیابان سلیمان خاطر،نبش کوچه گروس پلاک 115ساختمان سیمان خزر(دفتر شرکت سیمان ارومیه)

شرکت سهامی عام سیمان ارومیه

53 بازدید / نویسنده : مدیر انفورماتیک / رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

فایل ها برای دانلود

�? �� ��