آگهی مناقصه عمومی شماره 25/ الف/1401

این شرکت د رنظر دارد انواع زره های بدنه آسیاب وزره های شیاردار خودرا از شرکتهای  واجد شرایط خریداری نماید لذا ازکلیه شرکتهای ذیصلاح دراین زمینه  دعوت میشود از تاریخ درج آگهی تا مورخه  1401/11/10  جهت دریافت فایل اسناد به سایت سیمان ارومیه www.urmiacement.com  و یا برای دریافت برگ شرایط به دونشانی ذیل مراجعه نمایند:

ارومیه : کیلومتر35 جاده ارومیه – مهاباد  - کارخانه سیمان ارومیه – امورقراردادها (شماره تماس 04432515398 )

تهران-میدان آرژانتین- خیابان احمدقصیر(بخارست) – کوچه 17 پلاک 21 –طبقه دوم دفتر شرکت سیمان ارومیه

 

   شرکت سهامی عام سیمان ارومیه

15 بازدید / نویسنده : مدیر انفورماتیک / رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

فایل ها برای دانلود

�? �� ��