آگهی مناقصه عمومی شماره 27/ الف/1401

این شرکت درنظر دارد ساخت 154 متر زنجیر اسکراپر خودرا به پیمانکار واجد شرایط در این زمینه واگذار نمایدلذا از کلیه شرکتهای ذیصلاح در این زمینه دعوت می شود از تاریخ درج آگهی تا مورخه  1401/11/10  جهت دریافت فایل اسنادبه سایت سیمان ارومیه www.urmiacement.com  ویا برای دریافت برگ شرایط به دونشانی ذیل مراجعه نمایند

ارومیه : کیلومتر35 جاده ارومیه – مهاباد  - کارخانه سیمان ارومیه – امورقراردادها (شماره تماس 04432515398 )

تهران-میدان آرژانتین- خیابان احمدقصیر(بخارست) – کوچه 17 پلاک 21 –طبقه دوم دفتر شرکت سیمان ارومیه

شرکت سهامی عام سیمان ارومیه

15 بازدید / نویسنده : مدیر انفورماتیک / رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

فایل ها برای دانلود

�? �� ��