آگهی مناقصه عمومی شماره 17/ الف/1402(مرحله دوم)

این شرکت درنظردارد انجام عملیات حفاری و مغزه گیری در محدوده اکتشافی معدن سنگ آهن بهرام آباد مهاباد واقع در جنوب استان آذربایجان غربی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 17/ الف/1402

این شرکت در نظر دارد انجام عملیات حفاری و مغزه گیری در محدوده اکتشافی معدن سنگ آهن بهرام آباد مهاباد واقع در جنوب استان آذربایجان غربی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

جزئیات بیشتر ...
اولین567891011121314انتها
�? �� ��