آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ الف/1401

این شرکت درنظر دارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری و انتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج، بارگیر ی و حمل 50 هزارتن سنگ گچ ازمعدن قهرمانلو  و تحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا بادستگاه پیکور را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذارنمایدلذا ازکلیه پیمانکاران محترم دعوت می شود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه 02/17/ 1401  جهت دریافت فایل اسناد به سایت سیمان ارومیه www.urmiacement.com  ویا برای دریافت برگ شرایط به دونشانی ذیل مراجعه نمایند

ارومیه :  کیلومتر35 جاده ارومیه – مهاباد  - کارخانه سیمان ارومیه – امورقراردادها (شماره تماس 04432515398 )

تهران-میدان آرژانتین- خیابان وزراء – کوچه 17 پلاک 21 –طبقه دوم دفترشرکت سیمان ارومیه

                                                                                           شرکت سهامی عام سیمان ارومیه

 

1131 بازدید / نویسنده : مدیر انفورماتیک / رتبه بندی این مطلب:
2/0

فایل ها برای دانلود

�? �� ��