آگهی مزایده شماره شماره 3/الف /95

آگهی مزایده شماره شماره 3/الف /95

آگهی مزایده شماره شماره 3/الف /95

این شرکت درنظردارد اقلام مشروحه درجدول ضمیمه را ازطریق برگزاری مزایده عمومی بفروش برساند

 

 


ازمتقاضیان شرکت درمزایده دعوت میگردد که ازتاریخ نشر آگهی تامورخه 22 / 9/ 96 برای دریافت برگ شرایط شرکت درمزایده به یکی ازدو نشانی ذیل مراجعه و از اقلام مورد مزایده درمحل کارخانه سیمان ارومیه از ساعت 8 الی 14 بازدید نمایند.

 


ارومیه – کیلومتر35 جاده ارومیه – مهاباد کارخانه سیمان ارومیه – امورقراردادها

تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهیداحمدقصیر (بخارست ) کوچه 6 پلاک 34

3884 بازدید / نویسنده : مدیر ارشد فنی / رتبه بندی این مطلب:
3/7
دسته ها: مزایده ها

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

�? �� ��