آگهی مزایده عمومی شماره 1/ الف/97

شرکت  سیمان ارومیه درنظر دارد صادرات مقدار 50 هزار تن سیمان پاکتی تیپ  425-1 خود را از طریق بازارچه کیله سردشت به کشور عراق از طریق مزایده عمومی به خریداران ذیصلاح در این زمینه واگذار نماید.

جزئیات بیشتر ...
�? �� ��