تیم مدیریتی

شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 عضو می باشد. اعضاء هیات مدیره کنونی شرکت بشرح زیر می باشند. جهت اطلاع بیشتر از ساختار سازمانی شرکت به بخش مربوطه مراجعه فرمایید.

اسامی و مشخصات اعضاء هیات مدیره و تیم مدیریتی شرکت بشرح زیر می باشد.

 

هيات مديره کارخانه:

  نام و نام خانوادگی سمت تاریخ تولد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی خلاصه رزومه
کورش ظفری

عضو هیئت مدیره

موظف

1349 فوق لیسانس

مهندسی

مکانیک

قائم مقام مدیر عامل شرکت صنایع سیمان دشتستان- مدیر کارخانه شرکت صنایع سیمان دشتستان- مدیر مکانیک کارخانه سیمان هرمزگان - مدیر فنی و ناظر نصب تجهیزات مکانیکی سیمان سفید ارومیه - مشاور مدیر عامل شرکت سیمان عمران آریا - عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دشتستان توسعه رامون-عضو هیات مدیره شرکت توانگر پیشتاز صنعت - عضو هیات مدیره شرکت اروم اسکان - کارشناس رسمی دادگستری در گروه صنعت

عبدالمجید نیکنام

عضو هیئت مدیره مدیر عامل

موظف

1342 لیسانس مهندسی برق الکترونیک مدیرعامل وعضو هیأت مدیره سیمان خوزستان،مدیرعامل وعضو هیأت مدیره سیمان فارس نو،مدیرعامل وعضو هیأت مدیره سیمان نی ریز،مدیرعامل وعضو هیأت مدیره سیمان خزر، قائم مقام سیمان فارس
زین العابدین تمایل عضو هیئت مدیره

موظف

1339 لیسانس مدیریت دولتی
کمیته انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد ، مدیرکل تعاون، مشاور و رئیس بازرسی شهرداری
  ژیلا سماواتی

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

1351 فوق لیسانس حسابداری رزومه

 

مدیران اجرایی کارخانه:

 • مدير عامل :
 • عبدالمجید نیکنام جهرمی
 • پست الكترونيكي : a.nikname@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32244674-044
 • شماره تلفن داخلی : 366

 

 • مدیر کارخانه:
 • هدایت مصطفایی
 • پست الكترونيكي : h.mostafaei@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515329 -044
 • شماره تلفن داخلی : 457

 

 • مدير امور مالی:
 • زهرا درویش کلیسا
 • پست الكترونيكي : z.darvish@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515402 -044
 • شماره تلفن داخلی : 754

 

 • مدير امور اداری:
 • صالح محمد زاده
 • پست الكترونيكي : S.Mohamadzadeh@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515298 -044
 • شماره تلفن داخلی : 511

 

 • مدير مکانیک:
 • علی ایمانپور
 • پست الكترونيكي : a.imanpour@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515395 -044
 • شماره تلفن داخلی : 436

 

 • مدیر برق و الکترونیک:
 • نادر شيخان
 • پست الكترونيكي : n.sheikhan@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515325 -044
 • شماره تلفن داخلی : 416

 

 • مدير توليد:
 • رامین نظری
 • پست الكترونيكي : r.nazari@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515315 -044
 • شماره تلفن داخلی : 285

 

 • مدیر حسابرسی داخلی:
 • محمد نیکخواه
 • پست الكترونيكي : m.nikkhah@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515406 -044
 • شماره تلفن داخلی : 769

 

 • مدير دفتر فنی:
 • بهرام ایلخانی
 • پست الكترونيكي : ilkhani@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515386 -044
 • شماره تلفن داخلی : 480

 

 • مدیر معادن:
 • حسین افرا
 • پست الكترونيكي : hafra@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515391 -044
 • شماره تلفن داخلی : 217

 

 

 • مدیر فروش و بازاریابی:
 • علی سپهرالدین
 • پست الكترونيكي : a.sepehr@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515312 -044
 • شماره تلفن داخلی : 783

 

 

 • مدیر فن آوری اطلاعات (IT):
 • اصغر تایوغ
 • پست الكترونيكي : a.tayough@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515411 -044
 • شماره تلفن داخلی : 758

 

 • مدیر كيفيت و پژوهش:
 • مهدی شبستانی
 • پست الكترونيكي : m.shabstani@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515310 -044
 • شماره تلفن داخلی : 214

 

 • مدیر خرید داخلی:
 • علی اصغر عبدالهی
 • پست الكترونيكي : buymanager@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515332 -044
�? �� ��