تیم مدیریتی

شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) دارای هیات مدیره ای مرکب از 5 عضو می باشد. اعضاء هیات مدیره کنونی شرکت بشرح زیر می باشند. جهت اطلاع بیشتر از ساختار سازمانی شرکت به بخش مربوطه مراجعه فرمایید.

اسامی و مشخصات اعضاء هیات مدیره و تیم مدیریتی شرکت بشرح زیر می باشد.

 

 • هيات مديره :
 • زین العابدین تمایل / رئیس هیات مدیره عضو موظف (مدیر بازرگانی)
 • امين غزالي / نایب رئيس هيات مديره عضو غیر موظف (نایب رئیس هیات مدیره)
 • عبدالمجید نیکنام جهرمی/ مدیرعامل و عضو موظف هيات مديره
 • مهدی کریمی/ عضو غیر موظف هيات مديره
 • علی اکبر تمن زاده گنجی / عضو غیر موظف هيات مديره

 

 • مدير عامل :
 • عبدالمجید نیکنام جهرمی
 • پست الكترونيكي : a.nikname@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32244674-044
 • شماره تلفن داخلی : 366

 

 • سرپرست کارخانه:
 • هدایت مصطفایی
 • پست الكترونيكي : h.mostafaei@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515329 -044
 • شماره تلفن داخلی : 457

 

 • مدير امور مالی:
 • زهرا درویش کلیسا
 • پست الكترونيكي : z.darvish@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515402 -044
 • شماره تلفن داخلی : 754

 

 • مدير امور اداری:
 • صالح محمد زاده
 • پست الكترونيكي : S.Mohamadzadeh@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515298 -044
 • شماره تلفن داخلی : 511

 

 • مدير مکانیک:
 • علی ایمانپور
 • پست الكترونيكي : a.imanpour@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515395 -044
 • شماره تلفن داخلی : 436

 

 • مدیر برق و الکترونیک:
 • نادر شيخان
 • پست الكترونيكي : n.sheikhan@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515325 -044
 • شماره تلفن داخلی : 416

 

 • مدير توليد:
 • رامین نظری
 • پست الكترونيكي : r.nazari@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515315 -044
 • شماره تلفن داخلی : 285

 

 • مدیر حسابرسی داخلی:
 • محمد نیکخواه
 • پست الكترونيكي : m.nikkhah@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515406 -044
 • شماره تلفن داخلی : 769

 

 • مدير دفتر فنی:
 • بهرام ایلخانی
 • پست الكترونيكي : ilkhani@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515386 -044
 • شماره تلفن داخلی : 480

 

 • مدیر معادن:
 • شاد علی عباسی قولنجی
 • پست الكترونيكي : sh.abbasi@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515391 -044
 • شماره تلفن داخلی : 217

 

 

 • مدیر فروش و بازاریابی:
 • علی سپهرالدین
 • پست الكترونيكي : a.sepehr@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515312 -044
 • شماره تلفن داخلی : 783

 

 

 • مدیر فن آوری اطلاعات (IT):
 • اصغر تایوغ
 • پست الكترونيكي : a.tayough@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515411 -044
 • شماره تلفن داخلی : 758

 

 • مدیر كيفيت و پژوهش:
 • مهدی شبستانی
 • پست الكترونيكي : m.shabstani@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515310 -044
 • شماره تلفن داخلی : 214

 

 • مدیر خرید داخلی:
 • علی اصغر عبدالهی
 • پست الكترونيكي : buymanager@urmiacement.com
 • شماره تلفن مستقیم : 32515332 -044
�? �� ��