ساختار سهامداران

با توجه به معاملات روزانه سهام شرکت، ترکیب وساختار سهامداران شرکت ثابت نبوده و در حال تغییر می باشد.

صورت اسامي سهام داران عمده در تاريخ 1397/06/10  ( آخرین بروز سازی اطلاعات این بخش ) بشرح ذیل بوده است .

 

لینک لحظه ای سهام داران در سایت بورس

 

سهامدار/دارنده سهم درصد تغییر
شركت سرمايه گذاري سيمان تامين سهامي عام
436 M
62.230 0
شركت سرمايه گذاري تدبير سهامي خاص
49 M
6.930 0
شركت سيمان فارس وخوزستان سهامي عام
23 M
3.230 0
شركت سرمايه گذاري ملي ايران سهامي عام
20 M
2.890 0
صندوق سرمايه گذاري مشترك بورسيران
20 M
2.790 0
شركت سيمان سپاهان سهامي عام
14 M
2.050 0
بيمه مركزي ايران
11 M
1.620 0
شخص حقيقي
10 M
1.390 0
شركت سيمان داراب سهامي عام
9 M
1.290 0
صندوق سرمايه گذاري آواي ثروت كيان
8 M
1.170 0
شركت سيمان بهبهان سهامي عام
8 M
1.080 0
شركت توسعه سرمايه رفاه سهامي خاص
8 M
1.070 0

 

�? �� ��