آگهی مناقصه عمومی شماره 4/ الف/99

آگهی مناقصه عمومی  شماره 4/ الف/99

این شرکت   درنظردارد انجام عملیات آماده سازی (باطله برداری وانتقال آن به سنگر باطله ) واستخراج ، بارگیر ی وحمل  70 هزارتن سنگ گچ ازمعدن قهرمانلو  وتحویل در کارخانه سیمان ارومیه که متعلق به کارفرما  می باشد بدون عملیات آتشباری صرفا بادستگاه پیکور را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذارنماید. لذا ازکلیه پیمانکاران محترم دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه 99/2/5  جهت دریافت فایل اسنادبه سایت سیمان ارومیه www.urmiacement.com  ویا برای دریافت برگ شرایط به دونشانی ذیل مراجعه نمایند

ارومیه :  کیلومتر35 جاده ارومیه – مهاباد  - کارخانه سیمان ارومیه – امورقراردادها (شماره تماس 04432515398 )

تهران-میدان آرژانتین- بلواربیهقی- خیابان12 شرقی بن بست 16 شرقی شماره28 طبقه اول

                                                                                           شرکت سهامی عام سیمان ارومیه

1340 بازدید / نویسنده : مدیر انفورماتیک / رتبه بندی این مطلب:
3/5

فایل ها برای دانلود

  • gharadad(.pdf, 2/31 MB) - 102 download(s)

  • sharayet(.pdf, 1/88 MB) - 103 download(s)

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

�? �� ��