تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

طی تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 09/02/1399 شرکت سیمان ارومیه صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 29/12/1398 ، صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود قابل تقسیم به مبلغ 243ر139ر1 میلیون ریال، مبلغ 500ر025ر1 میلیون ریال بصورت خالص (به ازاء هر سهم 465ر1 ریال خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در وجه سهامداران پرداخت و باقیمانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد منظور گردد.

2237 بازدید / نویسنده : مدیر انفورماتیک / رتبه بندی این مطلب:
3/1

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

�? �� ��