آگهی مناقصه عمومی شماره 7/ الف/97 (تمدید شد)

شرکت  سیمان ارومیه درنظر داردمقدار 000 ،50 تن سنگ گچ با عیار=SO3 42% خریداری نماید. لذا ازکلیه بهره برداران محترم  دراین زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه  12/06/97  جهت دریافت فایل اسناد این مطلب مراجعه فرمایید و یا برای... جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 6/ الف/97

شرکت  سیمان ارومیه درنظر دارد استخراج ، بارگیری وحمل سنگ آهک وخاک رس (معدن مارل-رشکان) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.. لذا ازکلیه پیمانکاران ذیصلاح در این زمینه دعوت میشود ازتاریخ درج آگهی تا مورخه 12/06/97  جهت دریافت فایل اسناد به انتهای... جزئیات بیشتر ...
�? �� ��