آگهی مناقصه عمومی شماره 61/ الف/1402

شرکت  سیمان ارومیه درنظر دارد استخراج ، بارگیری وحمل 80 هزار تن ماده معدنی سیلیس (توف پوزولان) از معدن کشاورز متعلق به شرکت سیمان ارومیه واقع در شهرستان شاهیندژ را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 55/ الف/1402

شرکت سیمان ارومیه در نظر دارد بیمه های عمر وحوادث جمعی، درمان تکمیلی پرسنل، مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه آتش سوزی و عدم النفع آتش سوزی خود را به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

جزئیات بیشتر ...
12345678910انتها
�? �� ��