آگهی مناقصه عمومی شماره 16/ الف/1402 آگهی مناقصه عمومی  شماره 16/ الف/1402

آگهی مناقصه عمومی شماره 16/ الف/1402

این شرکت در نظر دارد ارائه خدمات رستوران شامل: تهیه و تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را در دو نوبت نهار و شام در محل کارخانه سیمان ارومیه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید جزئیات بیشتر ...

آگهی مناقصه عمومی شماره 12/ الف/1402(مرحله دوم)

این شرکت در نظردارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام خدمات حجمی بارگیری سیمان پاکتی و خدمات نظافتی وفضای سبز را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح و واجد شرایط در این زمینه واگذار نماید

جزئیات بیشتر ...
اولین45678910111213انتها
�? �� ��