• کارخانه سیمان ارومیه حامی محیط زیست

  حمایت و احترام به طبیعت

  یکی از مهم ترین دغدغه های شرکت سیمان ارومیه حمایت و احترام به طبیعت است و در این خصوص تلاش های جدی صورت میگردد.
  (اهتمام در کیفیت , احترام به طبیعت)
 • حمایت از کالای ایرانی
 • معدن کارخانه سیمان
 • نمای دور از کارخانه سیمان ارومیه

  نمای کارخانه سیمان ارومیه

  کارخانه سیمان ارومیه از نمای دور با محیط زیستی شاداب
  (احترام به طبیعت)
 • کارخانه سیمان ارومیه

آگهی‌دعوت‌به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام) ثبت شده به شماره 263...

بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) که رأس ساعت 11:30 صبح روز... جزئیات بیشتر ...

آگهی‌دعوت‌به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام) ثبت شده به شماره...

بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) که رأس ساعت 10:00 صبح روز... جزئیات بیشتر ...

آگهی‌دعوت‌به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام) ثبت شده به شماره 263...

بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) که رأس ساعت 11:30 صبح روز... جزئیات بیشتر ...

آگهی‌دعوت‌به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه(سهامی عام) ثبت شده به شماره...

بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) که رأس ساعت 10:00 صبح روز... جزئیات بیشتر ...

معرفی محصولات

 

 

 

 

 

 

 

 

آرمان و چشم انداز

ما در سیمان ارومیه به چشم اندازی سبز و روشن می نگریم که در آن با ارائه کیفیتی برتر و برجسته در عرضه محصولات متنوع و رویکردی شاخص و شایسته در هواداری از محیط زیست، همراه با مجموعه ای از مشتریان مشتاق کارکنان کاردان و ذینفعان پشتیبان، ارکان موفقیت پایدار سازمانی را استوار ساخته و به عنوان سازمان سرآمد در صنعت سیمان کشور نام آور و مفتخریم.

 

جزئیات بیشتر ...

�? �� ��